Tanfolyamaink

kilép

Felfedezések a Bibliában

Miről szól?

A Felfedezések a Bibliában  tanulmány a Biblia legcsodálatosabb igazságaiba nyújt betekintést! A tematikusan felépített 28 részes sorozat nagy segítséget nyújt, hogy jobban megértse a Bibliában rejlő mondanivalókat, Isten üzenetét. A teljes egészében Bibliára épülő, egyszerű magyarázatokkal kiegészülő tanulmány átfogó képet ad a Biblia tanításairól és annak gyakorlati alkalmazásáról.

Kinek ajánljuk?

Tanfolyamunkat elsősorban olyan felnőtteknek ajánljuk, akik most ismerkednek a Biblia csodálatos és titokzatos világával, de természetesen azoknak is, akik nagyobb tapasztalattal forgatják már ezt a könyvet és újabb ismereteket szeretnének felfedezni benne.

„És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.” János 8:32

 1. A ma emberéhez szóló könyv
 2. Megdöbbentő tények
 3. Isten ujjlenyomatai
 4. Miért?
 5. Kezdet nélküli vég
 6. Ő érted él
 7. A hit bizalmi kérdés
 8. Valaki, aki meghallgat
 9. Lázadás Isten ellen
 10. Kegyelem az ítélet előtt
 11. Kezdj el élni!
 12. Újjászületés
 13. Valaki számára értékes vagyok
 14. Senki sem él magának
 15. Nagy elvárások
 16. A kereszténységnek van jövője
 17. Az élet szeretete
 18. Senki más
 19. Ajándék mindenkinek
 20. Kereszténynek lenni a gyakorlatban
 21. Teljesítmény helyett szeretet
 22. Mindent a maga idején
 23. Létkérdések
 24. Fő az egészség!
 25. Több, mint kenyér és bor
 26. A hídépítő
 27. Mi a válaszod?
 28. Az ajtó előtt

Élet-vezetés

Miről szól?

Az Élet-vezetés tanulmány az autóvezetés párhuzamával kívánja bemutatni életutunk örömeit, nehézségeit és buktatóit. Az egyszerű felépítésű, 10 leckéből álló tanfolyam a fiatalok nyelvezetén fogalmaz meg felbecsülhetetlen bibliai tanácsokat amelyek egy boldogabb, „koccanás-mentes” úton vezetnek el a végső Otthonunkba.

Kinek ajánljuk?

A tanfolyamot olyan fiataloknak ajánljuk akik életüket megfontolt döntésekre szeretnék alapozni.

„Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.” 1 Timóthes 4:12

 1. Vedd a kormányt a kezedbe!
 2. Kocsi csere?
 3. Melyik irányba menjek?
 4. Segélykérés 5015
 5. Dugd a tigrist a tartályba!
 6. Behajtani tilos!
 7. Amíg a műszaki vizsga el nem választ?
 8. Pihenőhely
 9. Autómosó
 10. Célba érve

Egészséget az életnek

Miről szól?

Az Egészséget az életnek tanulmány célja, a fizikai, lelki és mentális egészség bibliai alapelvekre épülő elősegítése. Ez a 16 leckéből álló sorozat bevezeti a bibliai elveken alapuló NEWSTART  egészségprogram titkaiba, és megmutatja hogyan alkalmazhatja azokat a mindennapi életében úgy, hogy az egészséges életmód az életformájává váljon.

Kinek ajánljuk?

A tanfolyamot mindazoknak ajánljuk akik többet szeretnének megtudni az egészséges életmód rejtelmeiről.

„Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek.” 3 János 1:2

 1. Egészségmegőrzés
 2. Étkezzünk okosan
 3. Egészséges szív, egészséges csontok
 4. Mozgással az egészségért
 5. Küzdelem a stressz ellen
 6. Drog nélkül könnyebb
 7. Ne menjünk fejjel a falnak!
 8. Egészséges testsúly
 9. Csökkentsük a rák kockázatát!
 10. Növényi ételek
 11. Egészséges családok
 12. Egészséges önbecsülés
 13. A világ legrégebbi egészségügyi kódexe
 14. A bibliai idők étrendje
 15. Mentális egészség
 16. Betegség és gyógyulás a Bibliában

Próféciák felfedezése a Bibliában

Miről szól?

A Próféciák felfedezése a Bibliában tanulmány Dániel könyvének csodálatos történetein és próféciáin kalauzol át bennünket. A 12 részes tanulmány minden leckéje  Dániel könyvének egy-egy fejezetére épül.  A történetek segítségével Isten arra kíván rávilágítani, hogyan készülhetünk fel a Föld végső napjaira, a jövendölésekből pedig megtudhatjuk, mikor fognak ezek a végidei események bekövetkezni.

Kinek ajánljuk?

A tanfolyamot mindazoknak ajánljuk akik szívesen megismerkednének a dánieli próféciák rejtelmeivel, s már rendelkeznek alapvető bibliai ismeretekkel. A tanulmány elkezdése előtt, ajánljuk a Felfedezések a Bibliában sorozat elvégzését.

„Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam” János 5:39

 1. A profetikus jelképek magyarázata
 2. A varázslók és a próféta
 3. Dacolván a halálos ítélettel is
 4. Lehetetlennek tűnő szabadítás
 5. Az életünkben elkövethető legnagyobb hiba
 6. Bizonyosság a válság közepette is
 7. Egymással hadakozó királyságok
 8. A várva várt megtisztítás
 9. Mindig a megfelelő időben!
 10. Kétségek nélkül
 11. A szent kezében – továbbra is
 12. Egy új kezdet a vég után

A Nagy Küzdelem

Miről szól?

Ez a tanfolyam megmutatja a történelem kulisszatitkait a megváltási terv szemszögéből. Vajon milyen erő, vagy erők mozgatják a történelmünket? Van-e konkrét oka, küldetése, és végcélja a Földünkön zajló eseménysorozatnak. Ha van, akkor ezt végig lehet-e követni a különböző korszakokon keresztül? Isten mikor, és hogyan avatkozik bele a történelem menetébe, sőt az egyes emberek életébe? Amikor közbelép, akkor mi vezérli Őt? Vajon miért írja Pál apostol, hogy látványossága lettünk a kozmosznak?

Mi hisszük, hogy aki elgondolkozik e sorozat fejezetein, abban ki fog kristályosodni az a biztos tudat, hogy nem vakon fut a világ, hanem biztos kéz kormányozza, és mindennek pontos oka és célja van. Ezáltal kap egy megalapozott és jó értelembe vett biztonságérzetet, és egy látásmódot, ami segít legyőzni és átértékelni az élet adta nehézségeket.

Kinek ajánljuk?

Ezt a  tanfolyamot elsősorban azoknak ajánljuk, akik már elvégezték a Felfedezések a Bibliában című, népszerű sorozatunkat.

"Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját." Jelenések 2:10

 1. Jeruzsálem Pusztulása
 2. Üldöztetések az első századokban
 3. A hitehagyás
 4. A valdensek
 5. Wiclif János
 6. Husz és Jeromos
 7. Luther elszakad Rómától
 8. Luther az országgyűlés előtt
 9. A svájci reformátor
 10. A reformáció előrehaladása Németországban
 11. A fejedelmek tiltakozása
 12. A francia reformáció
 13. Hollandia és Skandinávia
 14. A kései angol reformátorok
 15. A két tanú jövendölése
 16. A zarándokatyák
 17. A hajnal hírnökei
 18. Egy amerikai reformátor
 19. A sötétségen átsugárzó fény
 20. A nagy vallási ébredés
 21. Az elutasított intés
 22. A beteljesedett próféciák
 23. Mi a szentély?
 24. A szentek szentjében
 25. Isten változhatatlan törvénye
 26. Egy reformációs munka
 27. Újkori ébredések
 28. A vizsgálati ítélet
 29. A bűn eredete
 30. Ellenségeskedést szerzek...
 31. A gonosz lelkek munkája
 32. Sátán csapdái
 33. Az első nagy csalás
 34. A spiritizmus
 35. A pápaság célkitűzései
 36. A közelgő küzdelem
 37. A Szentírás védőbástya
 38. Az utolsó figyelmeztetés
 39. A nyomorúság ideje
 40. Isten népe megszabadul
 41. A Föld pusztulása
 42. A küzdelem véget ér

Jézushoz vezető út

Miről szól?

A Jézushoz vezető út című tanulmány egy csodálatos könyvön vezet végig, amely a gyakorlati kereszténységet mutatja be szívhez szóló módon. A 13 részes tanulmány olyan témákat dolgoz fel, mint a hit, a szeretet, a bűnbánat, az ima, az Ige kutatása, a kétségek leküzdése és a Jézusban való öröm. Hogyan lehet örömmel és bizakodva hinni és élni? Erre a kérdésre ad választ ez a könyv és a tanulmány.
 
Kinek ajánljuk?
 
Mindazok számára, akik szeretnének többet megtudni a gyakorlati kereszténységről akár azért, mert el kívánnak indulni ezen a csodálatos úton, akár azért, mert már régóta járják azt.
 
"Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt." Máté 7:13-14
 1. Isten szeretete az emberek iránt
 2. A bűnösnek Krisztusra van szüksége
 3. Bűnbánat
 4. Bűnvallomás
 5. Odaadás
 6. Hit és elfogadás
 7. A tanítványság próbaköve
 8. Növekedés Krisztusban
 9. Életünk és munkánk!
 10. Isten ismerete
 11. Az ima: magasztos kiváltságunk!
 12. Mit tegyünk a kételyeinkkel?
 13. Öröm az Úrban

Találkozások Jézussal

Miről szól?
 
A Találkozások Jézussal című tanulmány betekintést enged Jézus földi életének néhány fontos találkozásába. A Biblia megörökíti számunkra számos ember történetét, akiknek lehetőségük volt találkozni Jézussal és beszélni Vele. A tanulmány végigvezet bennünket  kérdéseiken, tapasztalatikon, hibáikon, s az üzeneten amelyet a Megváltó az ő történetükön keresztül Nekünk is küld.
 
Kinek ajánljuk?
 
Ezt a  tanfolyamot elsősorban azoknak ajánljuk, akik már elvégezték a Felfedezések a Bibliában című, népszerű sorozatunkat, és szeretnének megismerkedni a Biblia igazságavial egy újabb perspektívából, Jézus szavain keresztül.
 
"Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust." János 17:3
 1. Ki volt Jézus? – nagy emberek véleménye Krisztusról
 2. Jézus a próféciákban – ahogyan megjövendölték a próféták Jézus életének állomásait!
 3. Miért jött Jézus emberi formában a földre?
 4. Jézus megismerése – a legfontosabb kérdés
 5. Jézus és a samáriai asszony – falak, amelyek elválasztanak bennünket….
 6. Jézus és a 38 éve beteg ember – hogyan akarsz meggyógyulni?
 7. Jézus és a gazdag ifjú – az igazi gazdagság
 8. Jézus és a házasságtörő nő - van olyan bűn, amelyet Isten nem bocsát meg?
 9. Jézus és Márta – reménység a halálon túl
 10. Jézus és Zákeus – Mit jelent megtérni?
 11. Jézus és Nikodémus – újjá kell születni
 12. Jézus és Péter – egyszer fenn, egyszer lenn…
 13. Jézus és Júdás - lehetek én is áruló?
 14. Jézus és Pilátus – a lelkiismeret szava…
 15. Jézus és a jobbik lator – megtérés az utolsó pillanatokban
 16. Jézus és az emmausi tanítványok – Ő velünk halad az életúton!

Jelenések titkainak feltárása

Miről szól?

A Jelenések titkainak feltárása című sorozatunk alapos betekintést nyújt Jelenések könyvének különböző témáiba és profetikus üzeneteibe. Jelenések könyve "Jézus Krisztus kijelentése", rengeteg gyakorlati kereszténységről szóló tanítást és számos próféciát tartalmaz. A tanulmány célja, hogy végigkalauzoljon bennünket ezeken a csodálatos igazságokon, s feltárja előttünk, hogy mit tartogat a Biblia utolsó könyve a ma emberének. A 20 részes tanulmány Jelenések könyvének első felére koncentrál.

Kinek ajánljuk?

Mindazok számára, akik már elvégezték a Próféciák felfedezése a Bibliában című tanfolyamunkat és szeretnének még több bibliai próféciával megismerkedni.

"Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van." Jelenések 1:3

 1. A próféciák feltárulnak
 2. A hódító egyház
 3. Az üldözött egyház
 4. A megalkuvó egyház
 5. Az üldöző egyház
 6. A haldokló egyház
 7. A testvéri szeretettel bíró egyház
 8. A langymeleg egyház
 9. A pecsétek felbontása – 1. rész
 10. A pecsétek felbontása – 2. rész
 11. A hét trombitaszó – 1. rész
 12. A hét trombitaszó – 2. rész
 13. Jézus, Jelenések könyvének angyala
 14. Csalódottságból győzelemre
 15. A holdon álló asszony
 16. Az Antikrisztus leleplezése
 17. Isten pecsétje és a fenevad bélyege
 18. Az első és második angyal üzenete
 19. A harmadik angyal üzenete
 20. A megváltottak serege

Gyöngyszemek Krisztus példázataiból

Miről szól?

A Gyöngyszemek Krisztus példázataiból című tanulmány Jézus 25 példabeszédét tárja fel előttünk egy-egy leckében. A Megváltó gyakran beszélt példázatokban, hogy az emberek könnyebben megérthessék mondandóját. Többek között a magvető, a jó pásztor, a jóságos szamaritánus és a tékozló fiú mind-mind olyan történetek, amelyek joggal állnak közel a szívünkhöz. Ezekben a példázatokban lenyűgöző képek tárulnak elénk, amelyek egytől-egyig fontos tanulságokat tartalmaznak Isten szeretetéről, a keresztény élet harcairól, a hitről, a reményről és a kitartásról.
 
Kinek ajánljuk?
 
Mindazok számára, akik szívesen elmerülnének Krisztus példázataink csodálatos világában. A leckék a Találkozások Jézussal sorozat folytatását képezik.
 
"Mind ezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szóla nékik, Hogy beteljék a mit a próféta szólott, mondván: Megnyitom az én számat példázatokra; és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve valának." Máté 13:34,35
 1. Miért beszélt Jézus példázatokban?
 2. A magvető példázata – avagy milyen szívünk talaja? (Máté 13:1-9)
 3. Példázat a konkolyról – avagy honnan ered a gonosz? (Máté 13:24-30)
 4. A magától növekedő vetés példázata – avagy hogyan terem az Ige gyümölcsöt életünkben? (Márk 4:26-29)
 5. A mustármag példázata – avagy amikor a kicsi is elég (Lukács 13:18-19)
 6. Példázat Isten jóságáról – avagy merjünk kérni (Lukács 11:5-13)
 7. A hamis bíró és az özvegyasszony példázata - avagy miért fontos a kitartás? (Lukács 18:1-8)
 8. Példázat a farizeusról és a vámszedőről – avagy milyen az igazi hívő? (Lukács 18:9-14)
 9. Az elveszett juh példázata – avagy az egy is fontos (Lukács 15:1-7)
 10. Példázat az elveszett drakhmáról – avagy otthon is el lehet veszni (Lukács 15:8-10)
 11. A tékozló fiú példázata – avagy ki a tékozló? (Lukács 15:11-32)
 12. Példázat a terméketlen fügefáról – avagy terem-e gyümölcsöt életünk? (Lukács 13:6-9)
 13. Az irgalmas samaritánus példázata – avagy ki az én felebarátom? (Lukács 10:25-37)
 14. Példázat az adós szolgáról – avagy a megbocsátás mértéke (Máté 18:21-35)
 15. Példázat a gazdag emberről – avagy mi élvez elsőbbséget az életünkben (Lukács 12:16-21)
 16. A földben elrejtett kincs példázata – avagy mi az élet igazi értelme? (Máté 13:44)
 17. A gazdag ember és szegény Lázár példázata – avagy nincs második esély (Lukács 16:19-31)
 18. Példázat az adott szó értékéről – avagy lehet-e hinni nekem? (Máté 21:28-32)
 19. Példázat a talentumokról – avagy felhasználom-e képességeimet? (Máté 25:14-30)
 20. A kovász példázata - avagy a belső értékek fontosság (Máté 13:33)
 21. Példázat a szőlőmunkásokról – avagy milyen jutalmat kapok szolgálatomért? (Máté 20:1-16)
 22. A hamis sáfár példázata – avagy milyen barátaid vannak? (Lukács 16:1-9)
 23. A szőlőskert példázata – avagy az utolsó figyelmeztetés (Máté 21:33-46)
 24. Példázat a királyi menyegzőről – avagy van-e fehér ruhád? (Máté 22:1-14)
 25. A tíz szűz példázata – avagy hogyan lehetek készen Jézus eljövetelére? (Máté 25:1-13)

Jézus gyógyításai

Miről szól?

A Jézus Gyógyításai című tanulmány 10 leckében mutatja be a Mester gyógyító hatalmát, szenvedők iránti szeretetét. Soha nem lankadó kegyelmével megnyitotta a vakok szemeit és a siketek füleit, poklosokat tett egészségessé, ördögöket űzött ki és halottakat hívott életre. Örömöt és boldogságot hagyott maga mögött, akárhová is ment. Gyógyításai azonban mindig lelki üzenettel társultak, amelyek fontos tanulságokat tárnak elénk is a bűnbánat, a hit, az engedelmesség, a hála, a szolgálat és a szeretet témaköreiben.
 
Kinek ajánljuk?
 
Mindazok számára, akik szívesen áttanulmányoznák Jézus 10 különleges gyógyítását; s örömmel ismerkednének meg a Megváltó fontos tanításaival. A leckék a Találkozások Jézussal és a Gyöngyszemek Krisztus példázataiból sorozatok folytatását képezik.
 
"A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik; És boldog, a ki én bennem meg nem botránkozik." Máté 11:5,6
 1. A gutaütött
 2. Az ördöngősök
 3. Jaireus leánya
 4. A vérfolyásos asszony
 5. A száraz kezű férfi
 6. A vak ember
 7. A vakon született ember
 8. A tíz bélpoklos
 9. A siket férfi
 10. A főpap szolgája

A Biblia tanácsai a mindennapokra

Miről szól?

A Biblia tanácsai a mindennapokra tanulmány az Ige gyakorlati oldalára hívja fel a figyelmünket. Isten Szava egy lenyűgöző kincs, megbízható és pontos útmutató az élethez. A tanulmány 12 leckén keresztül mutatja be a Biblia praktikus, könnyen megérthető és jól alkalmazható tanácsait a gyermekkortól kezdve, a fiatal felnőttkoron át a középkorig, és egészen az idős korig.

Kinek ajánljuk?

Mindazok számára, akik szívesen megismerkednek a Biblia gyakorlati tanácsaival életünk különböző területeire nézve.

„Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj; szemeimmel tanácsollak téged.” Zsoltárok 32:8

 1. Az Ige, mint legfőbb tanácsadó
 2. Olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek
 3. Az ifjú útja
 4. Istenre bízott választás
 5. Ifjúságod felesége 1.
 6. Ifjúságod felesége 2.
 7. Mennyei ajándék
 8. A legnemesebb feladat
 9. Az Úrnak áldása, az gazdagít meg
 10. Légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek
 11. Vessed az Úrra a te terhedet
 12. Életünk alkonya

Kezdetben

Miről szól?

A Kezdteben tanulmánysorozat a földi élet kezdetére koncentrál a Biblia látásmódja szerint. Mózes első könyvének első tizenegy fejezete a tanulmány témája. A teremtés, Isten eredeti terve az ember számára, az első emberek hibái, a vízözön és Bábel tornya mind-mind sok tanulsággal szolgál számunkra.

Kinek ajánljuk?

Mindazoknak, akik örömmel forgatják az Igét és szívesen megismerkednek az emberi történelem kezdetével.

"Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. ... És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó."  1Mózes 1:1,31

 1. A teremtés első három napja és napjainkig szóló tanulságai
 2. A teremtés negyedik és ötödik napja
 3. A teremtés hatodik és hetedik napja
 4. A hétnapos hét és Isten teremtői hatalma
 5. A házasság eredete és a családi kapcsolatok
 6. Hogy került Sátán az Édenkertbe? Mi a fő feladata?
 7. A kísértés és a bukás
 8. Átkozott legyen a föld temiattad
 9. Kain és Ábel
 10. A világ leghosszabb kort megért emberei
 11. A vízözön előzményei
 12. A vízözön és az ígéret szivárványa
 13. Az édeni étrend megváltozása
 14. Élet az özönvíz után, a föld újra benépesedik
 15. A bábeli zűrzavar

Nincs bejelentkezve!A tanulmányok elvégzéséhez be kell jelentkeznie!

Ha még nem regisztrált, ide kattintva megteheti.

Hogyan kezdjen neki?
eletrevalo.hu
megosztás: Oszd meg Facebookon! Oszd meg Twittere!
Oldal tetejére