Tanfolyamok szűrése:

Kezdő tanfolyamaink

A Jézushoz vezető út című tanulmány egy csodálatos könyvön vezet végig, amely a gyakorlati kereszténységet mutatja be szívhez szóló módon. A 13 részes tanulmány olyan témákat dolgoz fel, mint a hit, a szeretet, a bűnbánat, az ima, az Ige kutatása, a kétségek leküzdése és a Jézusban való öröm. Hogyan lehet örömmel és bizakodva hinni és élni? Erre a kérdésre ad választ ez a könyv és a tanulmány.
 
Mindazok számára, akik szeretnének többet megtudni a gyakorlati kereszténységről akár azért, mert el kívánnak indulni ezen a csodálatos úton, akár azért, mert már régóta járják azt.
 
"Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt." Máté 7:13-14

A Felfedezések a Bibliában  tanulmány a Biblia legcsodálatosabb igazságaiba nyújt betekintést! A tematikusan felépített 28 részes sorozat nagy segítséget nyújt, hogy jobban megértse a Bibliában rejlő mondanivalókat, Isten üzenetét. A teljes egészében Bibliára épülő, egyszerű magyarázatokkal kiegészülő tanulmány átfogó képet ad a Biblia tanításairól és annak gyakorlati alkalmazásáról.

Kinek ajánljuk?

Tanfolyamunkat elsősorban olyan felnőtteknek ajánljuk, akik most ismerkednek a Biblia csodálatos és titokzatos világával, de természetesen azoknak is, akik nagyobb tapasztalattal forgatják már ezt a könyvet és újabb ismereteket szeretnének felfedezni benne.

„És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.” János 8:32

Az Élet-vezetés tanulmány az autóvezetés párhuzamával kívánja bemutatni életutunk örömeit, nehézségeit és buktatóit. Az egyszerű felépítésű, 10 leckéből álló tanfolyam a fiatalok nyelvezetén fogalmaz meg felbecsülhetetlen bibliai tanácsokat amelyek egy boldogabb, „koccanás-mentes” úton vezetnek el a végső Otthonunkba.

Kinek ajánljuk?

A tanfolyamot olyan fiataloknak ajánljuk akik életüket megfontolt döntésekre szeretnék alapozni.

„Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.” 1 Timóthes 4:12

Az Egészséget az életnek tanulmány célja, a fizikai, lelki és mentális egészség bibliai alapelvekre épülő elősegítése. Ez a 16 leckéből álló sorozat bevezeti a bibliai elveken alapuló NEWSTART  egészségprogram titkaiba, és megmutatja hogyan alkalmazhatja azokat a mindennapi életében úgy, hogy az egészséges életmód az életformájává váljon.

Kinek ajánljuk?

A tanfolyamot mindazoknak ajánljuk akik többet szeretnének megtudni az egészséges életmód rejtelmeiről.

„Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek.” 3 János 1:2

A Biblia tanácsai a mindennapokra tanulmány az Ige gyakorlati oldalára hívja fel a figyelmünket. Isten Szava egy lenyűgöző kincs, megbízható és pontos útmutató az élethez. A tanulmány 12 leckén keresztül mutatja be a Biblia praktikus, könnyen megérthető és jól alkalmazható tanácsait a gyermekkortól kezdve, a fiatal felnőttkoron át a középkorig, és egészen az idős korig.

Kinek ajánljuk?

Mindazok számára, akik szívesen megismerkednek a Biblia gyakorlati tanácsaival életünk különböző területeire nézve.

„Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj; szemeimmel tanácsollak téged.” Zsoltárok 32:8

A Kezdteben tanulmánysorozat a földi élet kezdetére koncentrál a Biblia látásmódja szerint. Mózes első könyvének első tizenegy fejezete a tanulmány témája. A teremtés, Isten eredeti terve az ember számára, az első emberek hibái, a vízözön és Bábel tornya mind-mind sok tanulsággal szolgál számunkra.

Kinek ajánljuk?

Mindazoknak, akik örömmel forgatják az Igét és szívesen megismerkednek az emberi történelem kezdetével.

"Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. ... És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó."  1Mózes 1:1,31

Középhaladó tanfolyamaink

A Találkozások Jézussal című tanulmány betekintést enged Jézus földi életének néhány fontos találkozásába. A Biblia megörökíti számunkra számos ember történetét, akiknek lehetőségük volt találkozni Jézussal és beszélni Vele. A tanulmány végigvezet bennünket  kérdéseiken, tapasztalatikon, hibáikon, s az üzeneten amelyet a Megváltó az ő történetükön keresztül Nekünk is küld.
 
Kinek ajánljuk?
 
Ezt a  tanfolyamot elsősorban azoknak ajánljuk, akik már elvégezték a Felfedezések a Bibliában című, népszerű sorozatunkat, és szeretnének megismerkedni a Biblia igazságavial egy újabb perspektívából, Jézus szavain keresztül.
 
"Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust." János 17:3
A Gyöngyszemek Krisztus példázataiból című tanulmány Jézus 25 példabeszédét tárja fel előttünk egy-egy leckében. A Megváltó gyakran beszélt példázatokban, hogy az emberek könnyebben megérthessék mondandóját. Többek között a magvető, a jó pásztor, a jóságos szamaritánus és a tékozló fiú mind-mind olyan történetek, amelyek joggal állnak közel a szívünkhöz. Ezekben a példázatokban lenyűgöző képek tárulnak elénk, amelyek egytől-egyig fontos tanulságokat tartalmaznak Isten szeretetéről, a keresztény élet harcairól, a hitről, a reményről és a kitartásról.
 
Kinek ajánljuk?
 
Mindazok számára, akik szívesen elmerülnének Krisztus példázataink csodálatos világában. A leckék a Találkozások Jézussal sorozat folytatását képezik.
 
"Mind ezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szóla nékik, Hogy beteljék a mit a próféta szólott, mondván: Megnyitom az én számat példázatokra; és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve valának." Máté 13:34,35
A Jézus Gyógyításai című tanulmány 10 leckében mutatja be a Mester gyógyító hatalmát, szenvedők iránti szeretetét. Soha nem lankadó kegyelmével megnyitotta a vakok szemeit és a siketek füleit, poklosokat tett egészségessé, ördögöket űzött ki és halottakat hívott életre. Örömöt és boldogságot hagyott maga mögött, akárhová is ment. Gyógyításai azonban mindig lelki üzenettel társultak, amelyek fontos tanulságokat tárnak elénk is a bűnbánat, a hit, az engedelmesség, a hála, a szolgálat és a szeretet témaköreiben.
 
Kinek ajánljuk?
 
Mindazok számára, akik szívesen áttanulmányoznák Jézus 10 különleges gyógyítását; s örömmel ismerkednének meg a Megváltó fontos tanításaival. A leckék a Találkozások Jézussal és a Gyöngyszemek Krisztus példázataiból sorozatok folytatását képezik.
 
"A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik; És boldog, a ki én bennem meg nem botránkozik." Máté 11:5,6

Haladó tanfolyamaink

A Próféciák felfedezése a Bibliában tanulmány Dániel könyvének csodálatos történetein és próféciáin kalauzol át bennünket. A 12 részes tanulmány minden leckéje  Dániel könyvének egy-egy fejezetére épül.  A történetek segítségével Isten arra kíván rávilágítani, hogyan készülhetünk fel a Föld végső napjaira, a jövendölésekből pedig megtudhatjuk, mikor fognak ezek a végidei események bekövetkezni.

Kinek ajánljuk?

A tanfolyamot mindazoknak ajánljuk akik szívesen megismerkednének a dánieli próféciák rejtelmeivel, s már rendelkeznek alapvető bibliai ismeretekkel. A tanulmány elkezdése előtt, ajánljuk a Felfedezések a Bibliában sorozat elvégzését.

„Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam” János 5:39

Ez a tanfolyam megmutatja a történelem kulisszatitkait a megváltási terv szemszögéből. Vajon milyen erő, vagy erők mozgatják a történelmünket? Van-e konkrét oka, küldetése, és végcélja a Földünkön zajló eseménysorozatnak. Ha van, akkor ezt végig lehet-e követni a különböző korszakokon keresztül? Isten mikor, és hogyan avatkozik bele a történelem menetébe, sőt az egyes emberek életébe? Amikor közbelép, akkor mi vezérli Őt? Vajon miért írja Pál apostol, hogy látványossága lettünk a kozmosznak?

Mi hisszük, hogy aki elgondolkozik e sorozat fejezetein, abban ki fog kristályosodni az a biztos tudat, hogy nem vakon fut a világ, hanem biztos kéz kormányozza, és mindennek pontos oka és célja van. Ezáltal kap egy megalapozott és jó értelembe vett biztonságérzetet, és egy látásmódot, ami segít legyőzni és átértékelni az élet adta nehézségeket.

Kinek ajánljuk?

Ezt a  tanfolyamot elsősorban azoknak ajánljuk, akik már elvégezték a Felfedezések a Bibliában című, népszerű sorozatunkat.

"Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját." Jelenések 2:10

A Jelenések titkainak feltárása című sorozatunk alapos betekintést nyújt Jelenések könyvének különböző témáiba és profetikus üzeneteibe. Jelenések könyve "Jézus Krisztus kijelentése", rengeteg gyakorlati kereszténységről szóló tanítást és számos próféciát tartalmaz. A tanulmány célja, hogy végigkalauzoljon bennünket ezeken a csodálatos igazságokon, s feltárja előttünk, hogy mit tartogat a Biblia utolsó könyve a ma emberének. A 20 részes tanulmány Jelenések könyvének első felére koncentrál.

Kinek ajánljuk?

Mindazok számára, akik már elvégezték a Próféciák felfedezése a Bibliában című tanfolyamunkat és szeretnének még több bibliai próféciával megismerkedni.

"Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van." Jelenések 1:3

Hogyan kezdjen neki?
eletrevalo.hu
megosztás: Oszd meg Facebookon! Oszd meg Twittere!
Oldal tetejére