Jézus gyógyításai

A Jézus Gyógyításai című tanulmány 10 leckében mutatja be a Mester gyógyító hatalmát, szenvedők iránti szeretetét. Soha nem lankadó kegyelmével megnyitotta a vakok szemeit és a siketek füleit, poklosokat tett egészségessé, ördögöket űzött ki és halottakat hívott életre. Örömöt és boldogságot hagyott maga mögött, akárhová is ment. Gyógyításai azonban mindig lelki üzenettel társultak, amelyek fontos tanulságokat tárnak elénk is a bűnbánat, a hit, az engedelmesség, a hála, a szolgálat és a szeretet témaköreiben.
 
Kinek ajánljuk?
 
Mindazok számára, akik szívesen áttanulmányoznák Jézus 10 különleges gyógyítását; s örömmel ismerkednének meg a Megváltó fontos tanításaival. A leckék a Találkozások Jézussal és a Gyöngyszemek Krisztus példázataiból sorozatok folytatását képezik.
 
"A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik; És boldog, a ki én bennem meg nem botránkozik." Máté 11:5,6

Leckék

  • A gutaütött
  • Az ördöngősök
  • Jaireus leánya
  • A vérfolyásos asszony
  • A száraz kezű férfi
  • A vak ember
  • A vakon született ember
  • A tíz bélpoklos
  • A siket férfi
  • A főpap szolgája
Elkezdem a tanfolyamot
Hogyan kezdjen neki?
eletrevalo.hu
megosztás: Oszd meg Facebookon! Oszd meg Twittere!
Oldal tetejére